ನಮ್ಮ ನಡುವೇಯೇ ಇರುವ ಬರಹಗಾರ

ಹೊನಲು

– ರತೀಶ ರತ್ನಾಕರ.

Tejaswi (1)ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರ ಎನ್ನಬಹುದು, ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ರುಶಿಕ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಕ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನು ಬಹುಮುಕ ಪ್ರತಿಬೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬರಹಗಾರ, ಚಿತ್ರಕಾರ, ಸಂಗೀತಗಾರ, ಚಿಂತಕ, ಅರಿಗ, ಸಾಹಸಿ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ, ಹೋರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು ನೇಸರನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾವ ವಿಶಯದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರು ತೂಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬಲ್ಲ ಅಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಬಹುದು? ಹೌದು, ಅವರನ್ನು ‘ಪೂರ‍್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಸಿರಿಗನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಇನ್ನಾವುದೇ ನುಡಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದೇ ಪದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ.

ತೇಜಸ್ವಿ ಎಂದೊಡನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆರೆಮನೆಯವರೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದೂ ಹಾಗೆಯೇ, ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂದಿಯ ನಡುವೆ ಬದುಕಿದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಟ್ಟಳವು ಅವರು. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನಾಗಲಿ, ಪರಿಸರವನ್ನಾಗಲಿ ಅರಿಯಲು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ನಾಡು-ಹೆರನಾಡುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಮಲೆನಾಡಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ, ಹಸಿರಿನ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ, ಎಂದಿನ ಮಂದಿಯ ನಡುವೆ ಬದುಕಿ, ಆ ಅನುಬವಗಳನ್ನೇ ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅರಿದಾದ ಬರಹಗಳನ್ನು, ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟವರು. ತಮ್ಮ ಅನುಬವಗಳನ್ನು ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಂದರ ಕಲೆಯಾಗಿಸುವ ಚಳಕ ತೇಜಸ್ವಿಯರಿಗೆ ಒಲಿದಿತ್ತು.

ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತೇಜಸ್ವಿಯವರು…

View original post 447 more words

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s