ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಸೌಹಾರ್ದ ದ ಿನಾಚರಣೆ’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಸಂ ಗೀತಗಾರ ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಪ ತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ…..

ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ – ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘ಸೌಹಾರ್ದ ದಿನಾಚರಣೆ’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ರಾಜೀವ ತಾರಾನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ…..

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s