ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೋರಕ್ಷಣ ೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ‘ಉಡುಪಿ ಚಲೋ’ ಜಾಥಾ ಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

– ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ- ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ‘ಉಡುಪಿ ಚಲೋ’ ಜಾಥಾ ಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s