2013ರಿಂದ 2016ರ ತನಕದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದುತ್ವ ದ ದಾಳಿಗಳು (ಗೋ ಹತ್ಯೆ, ಗೋಸಾಗಾಣಿಕೆ, ನೈತಿಕ ಪೋಲಿಸ್ ಗಿರಿ.. ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲ?

UPDATE 2016.docx

Update 2013.doc

UPDATE 2014.doc

UPDATE 2015.doc

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s