‘ಊನಾದಿಂದ ಜುನೈದ್ ವರೆಗೆ’ – ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹ ಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ!

‘ಊನಾದಿಂದ ಜುನೈದ್ ವರೆಗೆ’ – ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ!

ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ – ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s